මෛත්‍රී භූෂණ සම්මාන උළෙල 2018 හා වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

මෙත්සවිය මනස අධ්‍යාපන සංවර්ධන මෛත්‍රී සංසදයේ පහළොස් වර්ෂ පූර්ණ සැමරුම හා මෛත්‍රී භූෂණ සම්මාන උපහාර උළෙල 2018 ජුනි මස 03 වන ඉරුදින සවස 1.00 සිට 5 දක්වා කොලඹ 05, සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිරයේ ප්‍රධාන ශාලාවේදී පවත්වනු ලැබිණ. මේ සදහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාද, බුද්ධ ශාසන කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ගාමිණි ජයවික්‍රම […]

Read More…