කමිටු සාමාජිකයින්

සංසදයේ සභාපති

විද්‍යාකීර්ති මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා

ගරු ජ්‍යෙෂ්ඨ අනුශාසක

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ උත්තරීතර මහා නායක අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ

ගරු අනුශාසක

රත්මලානේ මල්ලිකාරමාධිපති, ත්‍රිපිටකවේදී ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී රාජකීය පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය රණස්ගල්ලේ ඤාණවීර ස්ථවීරයන් වහන්සේ

මෙත්සවිය විධායක කමිටුව 2019-2020

උපසභාපති කෝසල එදිරිසිංහ මහතා
උපසභාපති දයානන්ද ඉලේපෙරුම මහතා
සමලේකම් මංජුල පත්මකුමාර මහතා
සමලේකම් පියල් චන්ද්‍රතුංග මහතා
භාණ්ඩාගාරික සුරංග ලියනගේ මහතා
උපභාණ්ඩාගාරික චේනුක ජයනාත් මහතා
සංස්කාරක දිනකර ප්‍රියන්ත මහතා
කාරක සභික ජගත් ප්‍රසන්න මහතා
කාරක සභික මෙනුර ඩයස් මහතා
කාරක සභික චමින්ද ඉන්දික මහතා
කාරක සභික මාලන් කන්දගේ මහතා
කාරක සභික නුවන් පෙරේරා මහතා
කාරක සභික හර්ෂ පෙරේරා මහතා