2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීම

ආධාර කීරීමට කැමති පිංවතුන් සියළුම ආධාර සම්පත් බැංකුවේ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාවේ “2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරුබුද්ධ ප්‍රතිමා අරමුදල” නමින් ඇති “000560001118”ගිණුමට බැර කරන්න.

මභියංගනය බුදු පිළිමය තැනීමේ ව්‍යාපෘතිය

දායකත්වය ලබාදුන් පිංවතුන්ගේ නාමලේඛ්නය

අපවත් වී වදාළ ගරු අධිකරණ සංඝනායක අහංගම ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේගේ පළමු ගුණසමරුව මුල්කොටගෙන පින්කම් මාලාවක්  

ගරු අනුශාසක අමරපුර මහා නිකයේ උත්තරීතර මහානායක සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී ත්‍රිපිටක විශාරද අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහනායක ස්ථවීරයන් වහන්සේ

ගරු අනුශාසක අතිපූජ්‍ය රත්මලානේ මල්ලිකාරමාධිපති, ත්‍රිපිටකවේදී ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී රාජකීය පණ්ඩිත රණස්ගල්ලේ ඤාණවීර ස්ථවීරයන් වහන්සේ

අපවත්හි වී වදාළ ගරු හිටපු අනුශාසක අතිපූජ්‍ය අහංගම ආනන්ද මහා ස්ථවීරයන් වහන්සේ

සංසදයේ සභාපති මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා