ප්‍රවෘත්‍ති සහ නිවේදන

මනස අධ්‍යාපන සංවර්ධන මෛත්‍රී සංසදය

මෙත් සවිය සංසදය නිරවුල් මනසක් ඇති වර්ධනය කරගත් මානසික ශක්තියක් සහිත බුද්ධිමත් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් අරඹන ලදසාමාජිකයින්ගේ එකතුවකි. සංසදය විසින් පවත්වනු ලබන ත්‍රෛමාසික චිත්ත සංයම අභ්‍යාස හා භාවනා වැඩසටහන්, සාර්ථක‍ව ඉගෙන ගන්නා අන්දම හා විභාග සමත් වන අන්දම, කාලකළමනාකරණය, නායකත්වය වැනි ඒ ඒ කාල වලදී පවත්වන වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වීමේ වරප්‍රසාදය සියලු සාමාජිකයින්ට හිමි වේ. භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්වීම භාවනා කථිකාචාර්ය මෙත් සවිය නිර්මාතෘ ආචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා විසින් සිදුකරනු ලබයි.

මෙත්සවිය තේමා ගීතය

ඉදිරි වැඩසටහන් පෙලගැස්ම

මෙත් සවිය 2600 සම්බුද්ධ ජයන්ති සමරු බුද්ධප්‍රතිමා වහන්සේ නිරාවරණය කිරීමේ උළෙල

මෙත්සවිය TV ධර්ම දේශනා

මහියංගනය - සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ

බුදුන් වහන්සේ මහියංගනයට වැඩම කළ අවස්ථාව නිරූපණය කරමින් සහ අසූ හාරදහසක් ධර්මස්කන්ධය සිහිකරලීම උදෙසා මහියංගණය පුද බිමේ ඉදිවන අඩි 84 උසැති බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ, මහියංගණය රාජමහා විහාර භාරකාර උරුලෑවත්තේ ධම්ම රක්ඛිත හිමියන්ගේ ද මෙත්සවිය මනස අධ්‍යාපන සංවර්ධන මෛත්‍රී සංසදයේ සභාපති මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා සහ එහි සමාජිකයිනගේ එකමුතුවෙන් මහියංගණය විල්ලුව වැව මධ්‍යයේ ඉදිවේ. ඉදිකිරීම් අවසන් වූ පසු ලංකාවේ ආධාරකයක් නොමැතිව ඉදි වූ උසම බුදු පිළිම වහන්සේ බවට මෙය පත්වීමට නියමිතය. මෙහි මුළු වියදම ලක්ෂ 300 පමණ වේ.

මෙත් සවිය අනුකමිටු

මෙත් සවිය සඟරා එකතුව

විශේෂ අවස්ථා

මෙත්සවිය TV

මාසික ධර්ම දේශනාව

මෙත්සවියTV හරහා සජීවීව සවන්දීමට https://bit.ly/methsaviyatv
වෙත යොමුවන්න.
කරුණාකර SUBSCRIBE බොත්තම click කර අපට දායක වන්න. එයට මුදලක් අය නොවේ. එවිට ඉදිරී වැඩසටහන් ඇතිවිට දැනුවත් කරනු ඇත.

අනුශාසක මණ්ඩලය

අපවත්හි වී වදාළ අමරපුර මහා නිකයේ උත්තරීතර මහානායක සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී ත්‍රිපිටක විශාරද අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහනායක ස්ථවීරයන් වහන්සේ


අපවත්හි වී වදාළ ගරු හිටපු අනුශාසක අතිපූජ්‍ය අහංගම ආනන්ද මහා ස්ථවීරයන් වහන්සේ


ගරු අනුශාසක බොරැල්ල ශ්‍රී ලංකාරාමාධිපති, පුජ්‍ය වීරගොඩ ඤාණ ස්ථවීරයන් වහන්සේ


සංසදයේ සභාපති මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා

වැඩසටහන් අයදුම්පත්

ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීමේ අරමුදල

පර්යේෂණ ලිපි සහ ප්‍රකාශන

මාධ්‍ය සහ සමාජ මෙහෙවර

මහියංගණ පිළිම වහන්සේගේ තේමා ගීතය

සජීවී දේශන ශාලාව (Web Conferencing)

මෙත්සවිය

මනස අධ්‍යාපන සංවර්ධන මෛත්‍රී සංසදය

මෙත් සවිය සංසදය නිරවුල් මනසක් ඇති වර්ධනය කරගත් මානසික ශක්තියක් සහිත බුද්ධිමත් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් අරඹන ලද සාමාජිකයින්ගේ එකතුවකි.

භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්වීම:

භාවනා කම්මට්ඨානාචාර්ය මෙත්සවිය නිර්මාතෘ මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා විසින් කරනු ලබයි.

Google Map Location

Contact Us

Meth Saviya

No 55, Sri Lankarama Viharaya,
Leslie Ranagala Mawatha,
Borella, Colombo-08,
Sri Lanka
 

Email : office@mathsaviya.com

Telephone : 0714-014467, 0112-505088